Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | F | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | W | Y
Number of items at this level: 47.

A

Abdussamad, Abdussamad (2019) Daurul bii’ah al-lughawiyyah fii ta’liimi maharaatil kalaam “bima’hadi al-jami’ah” jami’atu mataram al-islaamiyyah alhukumiyyah al’am al-ma’hady 2019/2020. Masters thesis, UIN Mataram.

Adawiyah, Rabiatun (2021) Penerapan metode langsung dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VIII MTs. Daruttanwir Puyung Lombok Tengah Tahun Pembelajaran 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Akbar, Fitradi (2021) Memperbanyak perbendaharaan mufrodat dalam meningkatkan keterampilan berbicara untuk siswa Ma’had Abu Sulhi Dua Yayasan Al-Aziziyah Gunungsari Lombok Barat Tahun Pelajaran 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Anas, Hairul (2021) Penggunaan permainan bahasa dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas IX di MTsN 1 Mataram Tahun Ajaran 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Aniyati, Aniyati (2021) Ta’tsir tadribatil muhadatsah li tarqiyati maharatil kalam fil lughah al arabiyah fil fashilts tsaamin bi madrasati Selaparang lil Banin Al Mutawassithah Al Islamiyyah Kediri Lombok Al Ghorbiyyah lil ‘Amid Dirosi 2020-2021 Aniyati: 1501020254. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Aprian, Ahmad Masri (2021) Analisis kesalahan berbicara menggunakan bahasa arab siswa kelas II MTs Al-Aziziyah Putra Kapek Gunungsari Lombok Barat Tahun Pelajaran 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

B

Burhanudin, Burhanudin (2020) Peran Guru dalam mengembangkan pembelajaran keterampilan berbicara untuk siswa kelas tiga di pondok pesantren Nurul Haramain Nahdlatul Wathan Putra Narmada Lombok Barat Tahun Ajaran 2020\2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

F

Fajriana, Nur (2019) Pengaruh bi’ah lugawiyyah terhadap motivasi belajar berbicara mahasiswa semester II Ma’had Khalid Bin Al-Walid Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun Akademik 2018-2019. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Fatimah, Fatimah (2020) Peran lingkungan bahas arab dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa 2 MTs An-Najah Sesela Lombok Barat Tahun Ajaran 2019/2020. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Fatmawati, Ika (2011) Pemanfaatan lingkungan Madrasah sebagai sumber belajar dalam kemahiran muhaddatsah pada mata pelajaran bahasa Arab siswa kelas VII MTs Putri NW Narmada Tahun Pelajaran 2010/2011. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

H

Hajar, Siti (2019) Ahammiyyatu ta’limil imla’ fii maharotil kitabah al-arabiyyah litullab asshoffil awwal bi madrosati “Nurul Jannah” Nahdhotul Wathon almutawasithotil Islamiyyah bi Ampenan Mataram Lil ‘Aamiddirosiy 2019/2020. Masters thesis, UIN Mataram.

Hartini, Rian (2021) Penerapan bi’ah lughowiyah pada pembelajaran keterampilan berbicara di kelals 1 MTs Qur’aniyah Batu Kuta Narmada Lombok Barat Tahun Pelajaran 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Hidayati, Nurul (2022) Film sebagai media untuk meningkatkan pembicaraan narasi siswa kelas IIB di SMK Yusuf Abdussatar Kediri Tahun Ajaran 2021/2022. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Hurul Aini, Zulfina (2023) Penerapan strategi index card match dalam meningkatan kemampuan kosakata bahasa arab siswa kelas VII Tsanawiyah di Madrasah Haqqul Yaqin Nahdlatul Wathan Sayang-Sayang Mataram Tahun Pelajaran 2022/2023. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Huzaini, Iqbaluddin (2018) Analisis alih kode dan campur kode bahasa sasak dalam komunikasi bahasa arab di Asrama Abu Maya pondok pesantren Al-Aziziyah Tahun Ajaran 2016-2017. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

I

Istiqomah, Najah Husni Al (2020) Peranan bi’ah lughawiyyah dalam meningkatkan keterampilan berbicara bagi mahasiswi Ma’had Kholid bin Al Walid Mataram Tahun Pelajaran 2019/2020. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

J

Joharia, Joharia (2022) Pengaruh lingkungan sekolah terhadap kemampuan berbicara siswa kelas VII MTs Negeri 2 Ende Nusa Tenggara Timur Tahun Ajaran 2020/2021. Diploma thesis, UIN Mataram.

K

Kabir, Fauzul (2021) Penggunaan buku arobiyyatuna dalam pembelajaran (meningkatkan) maharah kalam bahasa arab di kelas 3 SDIT Fauziah Yasri Mataram. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Komalasari, Intan (2019) Tathbiqu Thoriqotul Hiwar Fii Ta’limi Maharatul Kalam Fii Shofi As-Sabi Bi Madrasati Al-Mutawasithoti Al-Islamiyati Al-Hukumiyati Al-Ulla Mataram Lil ‘Ami Ad-Dirosi 2019/2020. Masters thesis, UIN Mataram.

L

Laksaputra, Dilan (2022) Pembelajaran kemahiran menyimak dan berbicara dengan media youtube di Madrasah Aliyah (MA) Nurul Huda Tempos Lombok Barat. Masters thesis, UIN Mataram.

M

Maelasari, Maelasari (2018) Peran mudabbir dan mudabbiroh dalam penerapan lingkungan bahasa arab dan peran lingkungan bahasa arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara di Ma’had Al-Jami’ah UIN Mataram Tahun Pelajaran 2017/2018. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Ma’ani, Ma’ani (2021) Penerapan metode audiolingual dalam pembelajaran keterampilan berbicara pada kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bima Tahun Ajaran 2020\2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Muh. Danial Setiawan, Lalu (2023) Implementasi model contextual teaching and learning (CTL) dalam pembelajaran bahasa arab dengan metode bercerita bagi siswa kelas sembilan Madrasah Tsanawiyah Al-Hafiziah Masjuring Lombok Tengah Tahun Ajaran 2022/2023. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Mujtahidin, Muhammad Zainul (2021) Problem pengucapan tata bunyi bahasa arab di suku sasak dalam perspektif studi kontrastif dan analisis kesalahan terhadap santri pondok pesantren (PONPES) Selaparang Kediri Lombok Barat. Masters thesis, UIN Mataram.

Mulianti, Siti (2018) Efektifitas metode langsung dalam menguasai keterampilan berbicara bahasa arab kelas VIII MTs. Ittihadil Ummah Karang Anyar Mataram Pada Tahun 2017/2018. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Munir, Akh. (2021) Penerapan media permainan bahasa pada pembelajaran keterampilan kalam untuk siswa kelas X MA Assulamy Langko Lombok Barat Tahun Pelajaran 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

N

Ningsih, Nurhasanah Rahayu (2019) Tathbiqu thariqatu al-mubasyarah litarqiiyati maharoh al-kalam fiis shofi al-haadiya ‘asyara bi ma’had “Abu Hurairah” Tsanawiyah Al-Islamiyah Al-Mutakaamilah Lilbanaati Mataram Lil’aam Ad-Diraasaa 2019-2010. Masters thesis, UIN Mataram.

P

Pratami, Baiq Tiska Yulian (2021) Pembelajaran mufrodat untuk meningkatkan maharatul kalam pada kelas 1 MA Nurul Jannah Ampenan Mataram 2020/ 2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Purnamasari, Ita (2021) Analisis kesulitan belajar keterampilan berbicara pada kelas VIII MTs “Al Intishor Sekarbela Mataram Tahun Pelajaran 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Q

Qomariah, Siti Asita (2019) Tadrisu maharotul kalam littullabi asopati atsamin mimadrosati Nahdhatul Wathan Darussolihin Al-Mutawasitoh Al-Islamiah Kalijaga Lombok Assarqiyati Lil’am Addirosi 2018/2019. Doctoral thesis, UIN Mataram.

Qurahman, Taufik (2022) Manfaat pembelajaran e-learning masa pandemi Covid-19 Pada mata pelajaran Bahasa Arab MtsN 1 Dompu Tahun Pelajaran 2021/2022. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

R

Rahmah, Sri (2020) Penggunaan metode hiwar dalam meningkatkan keterampilan berbicara di kelas VIII di MTs AL- Intishor Karang Sekarbela Tahun Pelajaran 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Rofina, Rofina (2020) Penerapan teknologi multimedia dalam pembelajaran Bahasa Arab Kelas VIII di Mts Nurul Hakim Kediri Tahun Ajaran 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

S

Safitri, Baiq Zahraeni (2021) Penggunaan metode langsung dalam pembelajaran kemampuan berbicara pada kls VII MTs Putri Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok Barat Tahun Pelajaran 2020\2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Said, Muhamad (2022) Penggunaan media gambar dalam pembelajaran kosa kata Bahasa Arab siswa kelas VI MI Al-Madaniyah Mataram Tahun Pelajaran 2021-2022. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Saputra, Dedi Agus (2021) Peran lingkungan bahasa pada pembelajaran keterampilan berbicara bahasa arab di Asrama Ibnu Mustofa Pondok Pesantren Al Aziziyah Kapek Gunungsari Tahun Pelajaran 2020-2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Septina Mirantika, Mazi (2023) Pembelajaran bunyi pada siswa kelas sepuluh di MA Ittihadul Bayan Sekotong Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Sobri, Kholis (2020) Penerapan metode mubasyarah untuk mengembangkan keterampiilan berbicara pada pembelajaran bahasa arab kelas VII di MTs Modern AlKasyif Kediri Lombok Barat Tahun Pembelajaran 2020\2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Suherjan, Suherjan (2021) Strategi pembentukan bi’ah lugowiyah untuk meningkatkan kemahiran berbicara dengan bahasa arab di Madrasah Aliyah Mu’allimin Nahdlatul Wathan Pancor Tahun Ajaran 2020/2021. Masters thesis, UIN Mataram.

Sundari, Sundari (2022) Analisis kesulitan dalam belajar Bahasa Arab dan pembelajaran kelas II Madrsah Tsanawiyah Nurul Islam Sekarbella Tahun Ajaran 2022 -2223. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Supriadi, Elan (2021) Permasalahan dalam pembelajaran keterampilan berbicara untuk siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Al-Raisiyah Sekarbela Tahun Ajaran 2021/2022. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

T

Tista Aini, Aulia (2022) Peran Guru Dalam Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab kelas VIII di MTs. Darul Aman Tegal Selagalas tahun ajaran 2022/2023". Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Turmudli, Turmudli (2019) Situasi komunikasi lisan bahasa arab santri Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud Labuhan Haji Lombok Timur NTB. Masters thesis, UIN Mataram.

U

Ulfa, Rohmatul (2021) Pengaruh pembelajaran ashwat terhadap pengucapan membaca teks mahasiswa semester i Ma'had Khalid Bin Al-Walid Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun Pelajaran 2019/2020. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

W

Wahyuni, Eva (2021) Penerapan metode simak ulang ucap untuk meningkatkan keterampilan berbicara dikelas VII Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Qur’an Lingsar Lombok Barat Tahun Pelajaran. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Wahyuni, Wahyuni (2019) Tadriisul istima’i wa atsaruhu fii tarqiyati mahaaratil kalaam fii shoffi taasi’ bima’had Abu Hurairah Al-Mutawassithah Al-Islaamiyah Al-Mutakaamilah lil Banaat Maataraam Lil ‘Aamu Ad-Diraasii 2019/2020. Masters thesis, UIN Mataram.

Y

Yahya, Muhamad Rozi (2019) Daurul Mu’allim Fii Ta’liimi Mufrodat Al-lughotil ‘Arobiyyati Littullaabi fashlu Assabi’ Fiil Madrasati “Darul Mujahidin” Atsanawiyyati Al Islamiyyati Nahdhotul Wathon Maataram Lil’amuddiroosi 2018/2019. Masters thesis, UIN Mataram.

This list was generated on Wed Mar 29 04:42:30 2023 WITA.